گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۰۹ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    74 درصد اقتصاد گلستان بر پایه کشاورزی است کشاورزان نباید دغدغه برداشت و فروش محصول داشته باشند پرورش گل در منازل یار کمکی گردشگری مدیرکل سیاسی استانداری گلستان: انتخاب شایستگان اولویت دولت تدبیر و امید است ضایعات برداشت گندم سرمایه ای که هدر می رود