گرگان - چهارشنبه 4 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 / شماره 1703 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    آمار مدارس تخریبی گرگان به کمتر از ۴ درصد رسیده است مراسم بزرگداشت مختومقلی فراغی در آق توقای برگزار می شود سلام آشوراده به گردشگری بخش خصوصی به رشد شرکت های دانش بنیان کمک کند . هیچ واحد تولیدی گلستان بخاطر بدهی بانکی تعطیل نمی شود 56 شرکت درنمایشگاه صنعت ساختمان گلستان حضور می یابند