گرگان - چهارشنبه 4 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 / شماره 1702 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    جاده جایگزین محور ناهارخوران در دستور کار شهرداری . عامل چاپ و انتشار سکناسهای تقلبی در گلستان دستگیر شد جشنوارههای ازدواج جامعه روستایی در گلستان برگزار میشود . 40 دستگاه گیرنده ماهواره از مناطق مرزی گنبد جمع آوری شد گرگان ظرفیت گردشگری بالایی دارد آب شرب در کارواشهای گلستان هدر می رود