گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۰۱ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    دوره فن بیان وهنرگفتوگو ویژه خبرنگاران برگزار میشود توسعه فضای آموزشی از اولویتهای کشور است پروژه عملیات روشنایی محور علی آباد به خان ببین آغاز شد سومین مرکز درمانی موسسه تأمین درمان بسیجیان در گلستان افتتاح شد سیمای آشفته گرگان از نابسامانی تابلوهای اصناف گلستان با ضعف مدیریت رو به رو است مهمترین دغدغه شورای شهر گرگان جذب سرمایه گذار و مشارکت مردم است