گرگان - چهارشنبه 4 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 10 ارديبهشت 1397 / شماره 1700 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    مجوز راه اندازی ۲۲ دهیاری جدید در گلستان صادر شد پیست دوچرخه سواری روستای ول‎افرا نیاز به بررسی دارد کمیسیون بازآفرینی بافت تاریخی در شورای شهر گرگان تشکیل شد امکان خرید تضمینی گندم در برخی از شهرستانهای گلستان وجود ندارد