گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۰۰ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    مجوز راه اندازی ۲۲ دهیاری جدید در گلستان صادر شد پیست دوچرخه سواری روستای ول‎افرا نیاز به بررسی دارد کمیسیون بازآفرینی بافت تاریخی در شورای شهر گرگان تشکیل شد امکان خرید تضمینی گندم در برخی از شهرستانهای گلستان وجود ندارد