گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ / شماره ۱۶۹۹ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    جوانان؛ عامل توسعه ماندگار سیاوش بسطامی ضرورت هوشمندی مدیران شهری گرگان در مواجهه با تاکسی های هوشمند امسال 30 هزار شغل در گلستان ایجاد می شود 13 هزار تن کود ویژه کشت بهاره گلستان ذخیره سازی شد شناورغرق شده در آشوراده از آب خارج می شود رسیدگی به مناطق محروم مهمترین برنامه حوزه سلامت گلستان است