گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ / شماره ۱۶۹۶ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    اجرای دستور وزیر راه باعث انحلال سازمان نظاممهندسی میشود لزوم معرفی گلستان به گردشگران خارجی طرح یاران موعود در ۳۰ مدرسه گلستان اجرایی شد انعقاد قرارداد با مراکز علمی اتفاق بیفتد مشغول ساخت فیلم در گرگان هستم پیگیری ثبت ملی بافت تاریخی شاهکوه