گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ / شماره ۱۶۹۲ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    ثبت بیش از ۱۰ میلیون تردد در جاده های گلستان مرکز خرید گندم در گلستان فعال می شود اجرای ۷۲۶ عملیات امداد و نجات نوروزی در گلستان بازدید از جاذبه های گردشگری گنبد 333 درصد افزایش یافت بیش از ۴۰۰۰ ماموریت توسط اورژانس گلستان انجام شد لزوم تعامل بیشتر شورای شهر گرگان با رسانهها تصادفات جاده ای نوروز در گلستان ۲۳ درصد کاهش یافت کشاورزان گنبدی مزارع غلات را علیه قارچ ها سمپاشی کنند