گرگان - چهارشنبه 29 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۸۹ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    ۹۵ درصد کالاهای قاچاق غیر استاندارد و تاریخ مصرف گذشته است کنده کاری های شهر گرگان تعطیل شد مدرسه بهترین زمینه برای فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی است  ۵ هزار فرصت شغلی توسط بسیج سازندگی ایجاد شد فن و مهارت لاک تراشی گلستانی ها ثبت ملی شد افزایش ۳۰۰ درصدی اعتبارات دولتی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی بهبود شاخص های توسعه در بستر همدلی محقق می شود دو طرح تولیدی با سرمایه بخش خصوصی در گلستان اجرایی شد