گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۸۸ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    مصوبه انتقال آب مازاد رودخانه های مازندران به گلستان اجرایی نشد نرخ بیکاری ۱۲.۷ درصدی برازنده گلستان نیست موافقت بانک های گلستان با آسان سازی پرداخت وام مسکن روستایی تفویض اختیاری ۵۰۰ میلیون تومانی به شهردار گرگان ۱۰۲۸ نفر در سرپل ذهاب از خدمات کاروان سلامت گلستان بهره مند شدند کارگاه آموزشی آواز ایرانی با حضور اشکان کمانگری در گرگان  2.5 میلیارد ریال به خانواده زندانیان گلستان عیدی پرداخت می شود . چهارشنبه بازار گرگان هر روز بازار میشود