گرگان - چهارشنبه 29 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۸۶ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    سلامت کاری شاخصه ابقاء یا انتخاب مدیران شهرداری گرگان است . نخستین ایستگاه مکانیزه اتوبوس در گرگان راه اندازی می شود کنسرت گروه موسیقی کُر «مایا» در گرگان برگزار می شود مهندسان از معماری بلندترین برج آجری جهان در نمای شهری استفاده کنند پایانه شرق مقصد بعدی شب بازار گرگان شرط کاشت نهال برای صدور پایان کار ساخت مسکن روستایی در گلستان معافیت کسبه بندرترکمن از پرداخت عوارض در ازای مراقبت درختان