گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۷۸ / ۸ صفحه
  • در اين صفحه


  • گفت و گو و درک متقابل احزاب مقدمه توسعه سیاسی در گلستان است اهداف انقلاب اسلامی برای نسل جدید بازگو شود  دهه فجر ۲ پد بالگرد در بیمارستان های گلستان افتتاح می شود برخی دستگاه های فرهنگی رسالت خود را به درستی انجام نمی دهند پتروشیمی گلستان از دستور کار خارج نمی شود مهارت آموزی دانش آموزان زمینه توسعه کارآفرین را فراهم می کند فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان منتشر شد