گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۷۰ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    مراسم بزرگداشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی در شهرستان کردکوی برگزار شد دانش آموزان عشایر کشور به یک هزار کانکس آموزشی نیاز دارند نگاه نو به کشاورزی با استفاده از ظرفیت ها افتتاح خانه طبیعت گرگان نیکوکار گنبدی حمایت 100 یتیم زیر پوشش کمیته امداد را بر عهده گرفت