گرگان - یکشنبه 18 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه 16 دي 1396 / شماره 1667 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    دستگاه قضایی اغتشاشگران را به اشد مجازات برساند  59 دوره مهارتی در زندانهای استان گلستان اجرا شد بارندگی خوب شرایط جبران تاخیر رشد محصولات پاییزه در شرق گلستان را فراهم کرد کارگروه امنیت شغلی رانندگان تاکسی در شورای شهر گرگان ایجاد میشود اقتدار پلیس گلستان اغتشاش را خواباند افتتاح دفتر الکترونیکی خدمات قضایی آق قلا خیران گلستانی ۱۷ میلیارد تومان به بخش سلامت کمک کردند