گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۲ دي ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۶۱ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    کاهش اتکا به فروش نفت ویژگی بارز لایحه بودجه 97 است صدای مشاور«1480» به طور رایگان برای شهروندان گلستانی ارائه می شود هدررفت 15 درصد تولیدات کشاورزی به دلیل نبود صنایع تبدیلی کافی اراضی ساحلی گلستان سند مالکیت دولتی دارد احداث و تعریض 6 پل در مسیر گرگان - نوکنده  کشف 5 قلم شی تاریخی در گلستان هنر تئاتر و هنرمندان این عرصه مورد بی مهری های زیادی قرار می گیرند