گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۶۰ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    بهرهبرداری از جنگل های گلستان تا پایان سال متوقف میشود فصل هفتم کاوش های باستان شناسی شهر تاریخی جرجان آغاز شد طرح نظارتی ویژه شب یلدا در گلستان آغاز شد 174 هزار نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای به هنرآموزان گالیکش ارائه شد کیفرخواست پرونده باند زورگیری از بانوان گلستانی صادر شد