گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۵۷ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    یادداشت- چاپ دیوان صدقی استرآبادی - محمد انصار طرح احیاء نقش مشاوره ای معلمان مدارس اجرا می شود  زمان ارسال آثار به سومین جشنواره رسانه ای ابوذر گلستان تمدید شد همایش حجاب پژوهی با تاکید قرآن و سنت در گلستان برگزار می شود  سالانه ۲۰ هزار دانش آموز در گلستان به مراکز مشاوره ارجاع می شوند 30 تا 40 درصد روستاهای واجد شرایط کشور کتابخانه عمومی دارند