گرگان - یکشنبه 18 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 20 آذر 1396 / شماره 1656 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    توسعه ی روستایی با تسهیلات نمی شود ! حمایت می خواهد و برنامه !! محمد تقی احسن نمایندگان گلستان پیگیر تصویب منطقه آزاد تجاری اینچه برون هستند کشف 34 پرنده زنده باقرقره و دستگیری چهار شکارچی غیرمجاز در گنبدکاووس  صادرات کالا به کشور قزاقستان تسهیل شود  معلولان گلستان سهمی در استخدام نهادهای اجرایی ندارند