گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۵۳ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    بازسازی ۹ روستای زلزله زده در کرمانشاه بر عهده گلستان قرار گرفت دلسوزی ها مانع بهره برداری از عرصه های طبیعی نشود