گرگان - یکشنبه 18 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 24 آبان 1396 / شماره 1648 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    فرهنگ سازی و تبلیغ وقف توسط رسانه ها پررنگ تر شود اقدامات دولت درمناطق روستایی و مرزی گنبدکاووس قابل تقدیر است سبزی و صیفی هایی با طعم آب آلوده ایستگاه صلواتی هیات مهدویون گرگان در مشهد خدمت رسانی می کند امسال 1419 شغل در مینودشت ایجاد می شود