گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۴۸ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    فرهنگ سازی و تبلیغ وقف توسط رسانه ها پررنگ تر شود اقدامات دولت درمناطق روستایی و مرزی گنبدکاووس قابل تقدیر است سبزی و صیفی هایی با طعم آب آلوده ایستگاه صلواتی هیات مهدویون گرگان در مشهد خدمت رسانی می کند امسال 1419 شغل در مینودشت ایجاد می شود