گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۴۵ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    دولت از بخش خصوصی برای رونق تولید حمایت می کند  7دستگاه پل درمحورمرزي اينچه برون در حال احداث است محور اشعار ذاکران اهل بیت(ع) بصیرت افزایی باشد حمایت استاندار از رسانه ها 40 درصد واحدهای تولیدی و اقتصادی گلستان غیرفعال هستند کاهش پوشش گیاهی، ریزگردها و گسترش بیابان چالش های حوزه منابع طبیعی کشور افزون بر 14 هزار هکتار سطح سبز کلزا در گلستان