گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۴۴ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی در روستاها ضروری است نجات پرنده گرفتار در سیم های برق در غرب گلستان عملیات گازرسانی به روستای خوش ییلاق آزادشهر آغاز شد 79 دستور كار در نهمين جلسه كارگروه امور زير بنايي و شهرسازي استان بررسي شد مطبوعات در ترازوی نقد پیشگیری از اوتیسم