گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۴۱ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    ۵۰ درصد تلفات رانندگی گرگان در کمربندی اتفاق افتاده است نذورات مردمی توسط ۲۱ کامیون به موکب گلستان منتقل شد تکمیل طرح های توسعه ای گلستان در انتظار تامین اعتبار بهزیستی، بهانه ای به بهای به زیستن ۲۶ برنامه ویژه هفته پدافند غیرعامل در گلستان اجرا می شود