گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۳۸ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    انتخاب حسابرس سال ۹۳ شهرداری گرگان غیرقانونی بود موفقیت ایران درمقابل تحریم ها الگوی سایر کشورها شد استاندار گلستان: فرهنگ سازی مطالعه کتاب نیازمند الگوسازی ازکشورهای توسعه یافته است گلستان دروازه ارتباط قزاقستان با کشورهای حاشیه خلیج فارس است جامعه نیازمند واکسیناسیون فرهنگی است گرگان با اقدامات ترافیکی موثر شهرداری جزو امن ترین شهرهای کشور محسوب می شود ۲۸ درصد واحدهای تولیدی استان گلستان فعال نیست