گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۳۷ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان: محور توسعه گلستان از اقتصاد مقاومتی می گذرد ۸۰۰ زن در ناوگان حمل و نقل شهری گلستان فعالیت می کنند