گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۳۴ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    پرداخت افزون بر 72 میلیارد ریال بهای وش پنبه کاران گلستان بازپس گیری 8 هکتار اراضی تصرفی زیارت گرگان در حال پیگیری قضایی است نیروهای مسلح هراسی از یاوه گویی روشنفکرنماها ندارد تسهیلات اشتغالزایی مددجویان بندرترکمن ۲.۵ برابر افزایش یافت ۱۰۰ پروژه تحول زای اقتصادی در روستاهای گلستان اجرا می شود ثبت ملی گِل فشان اینچه آق قلا در فهرست میراث طبیعی حمایت از تولید داخلی راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است