گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۳۲ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    مرزنشینان گلستانی در حوزه درمان نیازمند توجه مسئولان کشوری هستند بوستان جنگلی 38 هکتاری در گالیکش احداث می شود مدیران شهرستانی در گلستان مورد ارزیابی قرار گیرند اینچه برون یک مرکز استراتژیک برای گلستان است مرثیه خوان گذشته نباشیم نیازمند تغییر نگرش نسبت به اقلیم کشور هستیم