گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 22 شهريور 1396 / شماره 1624 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    لوح ثبت گویش استرآبادی در هفته فرهنگی گرگان رو نمایی شد نوجوان ۱۶ ساله در خان ببین به قتل رسید دولت انزجار خود را نسبت به اتفاقات میانمار نشان دهد طرح بازنگری در واحدهای درسی دانشگاه فرهنگیان اجرا میشود قرآن پایدارترین راه برای هدایت بشر است ۳۲۰۰ تن دانه روغنی آفتابگردان در گلستان تولید میشود