گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۲۲ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    لزوم توجه دولت به بخش تعاون 180 دستگاه کارنده جدید ریزدانه کار وارد گلستان می شود  ضرورت چاره اندیشی برای بیتوته مسافران در گلستان حمله خرس یک نفر را در گالیکش روانه بیمارستان کرد  احیاء بافت انتظار پنهان بود خط عریض ایستگاه راه آهن اینچه برون مهرماه به بهره برداری می رسد ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری گردشگری در گلستان انجام شد