گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه 21 مرداد 1396 / شماره 1615 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    دادستان کل کشور در گرگان ؛ قوه قضاییه به دنبال بستن فضای مجازی نیست بانک ملی با پرداخت 42 درصد از کل تسهیلات گلستان پیشتاز رفع موانع تولید ۴۵ هزار سند بنیاد مستضعفان به محرومان واگذار شد –––کاهش بیش از ۵۵ درصدی سطح آب رودخانه های گلستان برگزاری جشنواره جوامع محلی حاشیه دریای خزر در گلستان مسدود شدن ۱۰ جاده روستایی ––بانک مهر اقتصاد سرباز اقتصادی است امدادرسانی به 845 نفر حادثه دیده در سیلاب گلستان