گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 2 مرداد 1396 / شماره 1607 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    گازرسانی به سه روستای علی آبادکتول آموزش و پرورش اطلاعی از نیاز شغلی گلستان ندارد ۵۷۰۰ واحد کارگاهی در گنبدکاووس فعالیت میکنند 6 هنرستان در گلستان تجهیز شد چاه های عمیق بحران آب ایران را تشدید کرد سیستم ارجاع الکترونیک موجب بهینه سازی خدمات پزشکی می شود