گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 28 تير 1396 / شماره 1605 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    هدف شکل گیری داعش تفرقه بین مسلمانان است مرگ کودک ۱۱ماهه در بیمارستان مینودشت 89 هزار تخلف ساختمانی به مسئولان ارجاع شد 25 میلیارد ریال صرف ایمن سازی راه های گلستان شد به همت هنرمندان گلستانی برای فک خزری انجام شد؛ نمایشگاهی برای نجات نماد پاکی دریا ایجاد اشتغال مهمترین وظیفه مسوولان است برخورد قاطع دستگاه قضایی با بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه