گرگان - جمعه 25 آبان 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 26 تير 1396 / شماره 1604 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    ۵۵ واحد صنعتی متوقف در گلستان مجدد راه اندازی شد ۶ اورژانس اجتماعی در گلستان افتتاح می شود ساماندهی ۴۰۰ صنعتگر صنایع دستی در گالیکش کشاورزان نسبت به کشت تابستانه اقدام کنند