گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۰۰ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    بمناسبت روز قلم /عظیم قرنجیک سهل انگاری 1200 مترمربع از منطقه جنگلی زیتون تپه آزادشهر را به آتش کشید سرایت آتش از اراضی کشاورزی، دلیل عمده حریق های امسال جنگل در گالیکش 15 تیر در گرگان برگزار می شود؛ /ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان