گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ / شماره ۱۵۸۴ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    اعضای شورای اسلامی شهر گرگان معرفی شدند رئیس ستاد انتخابات گلستان: مشارکت گسترده شهروندان گلستان  قدردانی نماینده ولی فقیه و استاندار از مشارکت پرشور مردم گلستان در انتخابات رئیسکل دادگستری گلستان: ۵۰ نفر به اتهام تخلف انتخاباتی در گلستان دستگیر شدند