گرگان - جمعه 25 آبان 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه 30 ارديبهشت 1396 / شماره 1584 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    اعضای شورای اسلامی شهر گرگان معرفی شدند رئیس ستاد انتخابات گلستان: مشارکت گسترده شهروندان گلستان  قدردانی نماینده ولی فقیه و استاندار از مشارکت پرشور مردم گلستان در انتخابات رئیسکل دادگستری گلستان: ۵۰ نفر به اتهام تخلف انتخاباتی در گلستان دستگیر شدند