گرگان - جمعه 25 آبان 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 / شماره 1574 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    جمعیت گلستان نیازمند جوان سازی است همایش توانمندسازی جمعیت کار در گلستان برگزار میشود ۴۲۲ میلیون تومان به خانوادههای دارای چند قلو در گلستان کمک شد نمایشگاه دستاوردهای سلامت در گرگان افتتاح شد کشت طلای سفید را در گلستان احیا کنیم طبیعت زیبای گلستان ۸۶ درصد مردم گلستان با سواد هستند