گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ / شماره ۱۵۷۱ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    مرمت شش اثر ارزشمند تاریخی گلستان آغاز شد صید ماهیان استخوانی گلستان به 253 تن رسیده است افزایش ۵۸ درصدی ثبتنام بانوان برای رقابت در انتخابات گنبدکاووس پوشش بیمه برای حدود 11هزار تبعه خارجی دارنده کارت آمایش درگلستان