گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ / شماره ۱۵۶۷ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    استاندار گلستان: کمرنگ کردن انتخابات خیانت به انقلاب و نظام است موفقیت ۷۰ درصدی طرح صیانت از بنیان خانواده در گلستان اقتصاد کشور با وضع مطلوب فاصله دارد