گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ / شماره ۱۵۱۵ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    دهیاری ها سه برابر بودجه عمـرانی،تسـهیلات دریافت می کنند  پـرداخت 110 میلیارد ریال تسهیلات اشـتغالزایی به گلسـتانی ها  نماینده ولی فقیه در استان گلستان: توسعه بدون مطالعه ممکن نیست شرکت تهـویه نیا ازتازه ترین دسـتاورد اُ جـنرال ژاپن رونمایی کرد جذب 39 هزار نفر درصندوق بیمه اجتماعی گلستان