گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۷۰ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • زندگی به آشوراده برمی گردد رشد ۷۳ درصدی صادرات از مرز اینچه برون در ۸ ماهه سال ۹۷ ۷۴ مرکز نگهداری و توانبخشی بهزیستی در گلستان وجود دارد صادر ات را حمایت می کنیم اتمام ۳ پروژه آبخیزداری صندوق توسعه ملی در گلستان نرم افزار تلفن همراه حمل و نقل شهری به زودی در گرگان بهره برداری می شود  ۲۶ میلیارد تومان مطالبات بانکی در گلستان به بیت المال بازگشت