گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۵۵ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • خودباوری به روستاهای گلستان جان می دهد مردم با ماموریت های مجموعه انتظامی آشنا نیستند بیمارستان قلب کردکوی به آی سیو اطفال نیاز دارد ۲۱۳ کمپینگ منقل در جنگل النگدره ساخته خواهد شد  سرقت یک و نیم میلیارد تومانی سارقان نقابدار از صرافی گرگان  دانشگاه های گلستان به بودجه بیشتری برای توسعه فعالیت ها نیازدارد کاهش تولد در گلستان توزیع کالاهای اساسی با نرخ مصوب در کلاله بازار را متعادل کرد