گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۴۹ / ۸ صفحه
  • در اين صفحه


  •  طرح گردشگری ساحل بندرگز توسط شهرداری تکمیل می شود  گلستان تنها نقطه کشور در استحصال ید است 36 مدرسه همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در گلستان افتتاح شد  هفته فرهنگی و اجتماعی در شهرهای گلستان برگزار می شود کارگاه آموزشی کارآفرینی گردشگری دیجیتال در گلستان برگزار می شود