گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۳۴ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • خلیج گرگان درآستانه خشک شدن است  کاهش ۶ درصدی تلفات حوزه درون شهری در گلستان گلستان تنها بر پایه کشاورزی نمی تواند توسعه یابد فقر مهارتی چالش اصلی جامعه است  کاهش خرافات در اجرای مناسبت های مذهبی گلستان  ۳ کتابخانه روستایی در گلستان افتتاح می شود  دولت به مرزنشینان توجه بیشتری کند 345 نفر در کلاله صاحب اشتغال پایدار شدند