گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۱۴ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 4  


    نفس تنگی پارکهای گرگان از دود دخانیات ۱۶۰۰ کودک رضاآباد شناسنامه ندارند گلستان هم تسلیم خشکسالی شد . احداث جاده سلامت در گورستان باستانی خالدنبی آغاز شد بودجه ۳ ماهه نخست سال شهرداری گرگان محقق نشده است خبرنگاران گلستانی رتبه بندی شدند 900 کودک گلستانی دارای حامی شدند جوان ۲۳ ساله در کلاله به ضرب گلوله اسلحه شکاری به قتل رسید