گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۱۴ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • بهرهبرداری بیش از حد منابع آبی در گلستان میگو ظرفیت رونق اشتغال در گلستان است مشکل کامیون داران برطرف شد 125 نیکوکار داوطلب حمایت از یتیمان گلستان شدند سقوط از آبشار کبودوال موجب مرگ جوان ۲۷ ساله مشهدی شد اولویت دولت رفع محرومیت از مناطق مرزی گلستان است 244میلیارد تومان از طلب کشاورزان گلستانی پرداخت شد حفاری غیرمجاز در گورستان قدیمی کریم ایشان اتفاق افتاد