گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۰۶ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • لطفا زیارت را نابود نکنید  مراتع شور گلستان احیا می شود مساجد گلستان با انجام غبارروبی به استقبال ماه رمضان می روند آمادگی گلستان برای برداشت با کیفیت ترین گندم کشور انتقاد و بیان ضعف ها در رفع دغدغه های جامعه نقش دارد ماه رمضان بهترین زمان برای فرهنگ سازی مصرف انرژی است افراد از روزه خواری در ملاعام خود داری کنند