گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ / شماره ۱۶۹۷ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • کمبود امکانات زیرساختی و اقامتی گردشگری بیماری قلبی و عروقی مهمترین علل مرگ و میر در گلستان است مهمترین علت مرگ گلستانی ها مشخص شد بی توجهی به حاشیه شهر آسیب های اجتماعی را افزایش می دهد محور جنگل النگدره به پیاده راه تبدیل می شود کشاورزان گلستان از آتش زدن بقایای گیاهی پرهیز کنند سهم تولید ناخالص داخلی گلستان 22،5 درصد است  کشتارگاه طیور در کلاجان سادات در حال بازسازی سیستم تصفیه است