گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ / شماره ۱۶۹۴ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 4  


    افزایش کشت شالی نفس منابع آب را گرفت تشنگی در حاشیه دریای خزر تفسیر قانون در فرمانداری اتفاق نمیافتد جشنواره فرهنگی ورزشی دهستان آقسو کلاله برگزار شد دستگیری سارق سابقه دار در گلستان نمایشگاه تولیدات خانگی در گلستان برگزار میشود پرواز گرگان به بندر عباس در اردیبهشت ماه برقرار می شود نخستین مرحله از احیاء بافت تاریخی گرگان در سال ۹۷ اجرا میشود . متهم به مراقبت ازعرصه های ملی گلستان محکوم شد