گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ / شماره ۱۶۹۴ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    پرونده های ورودی به محاکم گالیکش 10 درصد کاهش یافت  توسعه متوازن درگرگان رخ دهد نبود طرح‎های مطالعاتی مناسب موجب سردرگمی پروژه ها می شود استارتاپ آموزشی کارآفرینی و کسب و کار در گلستان برگزار شد بودجه شهرداری گرگان تا رسیدن به ایده ال فاصله زیادی دارد احداث آبشار صخرهای در بلوار نهارخوران گرگان