گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ / شماره ۱۶۹۳ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • مشکلات مردم مراوه تپه در تامین آب شرب پادگان گرگان در صورت تامین اعتبار از سوی استانداری گلستان جابه جا میشود راه آهن نیازمند سرمایه گذار است 57 درصد پرونده ها در گلستان با سازش مختومه شد گلستان در عدالت سلامت از سایر استانها عقب است برخی از مراکز درمانی گلستان با استانداردهای لازم فاصله دارد رشد 13 درصدی مصرف بنزین در گلستان